Ma naturalną zdolność do detoksykacji. Jest to "zielone jedzenie", w postaci  jednokomórkowych alg, których wielkość wynosi od 2 do 10 mikronów.  Ten bardzo mały rozmiar w połączeniu z jej unikalnymi cechami, czynią ją tak skutecznym narzędziem detoksykacji. Ma zdolność wiązania metali, chemikaliów i pestycydów. Zastosowanie: Jako dodatek do soków owocowych i warzywnych.